Drama educaţiei în România: Numărul elevilor a scăzut cu 30% în 25 de ani, iar nivelul pregătirii lor este tot mai slab

Sursa: Ziarul Financiar

„Populaţia şcolară (exclusiv învă­ţământul superior) s-a redus în perioada 1990/1991 – 2013/2014 cu 1,4 milioane elevi, ceea ce reprezintă aproape 30% din populaţia şcolară din anul 1990/1991. Principalii factori care au deter­minat această reducere sunt scă­derea natalităţii, emigraţia şi abandonul şcolar“, arată un raport al Curţii de Con­turi care analizează situaţia învăţă­mântului românesc din perspectiva angajamentului asumat de România în Strategia Europa 2020.

Iar raportul conchide:  distanţa este enormă şi nu par să existe şanse ca ţintele propuse să fie atinse, dimpotrivă.

Gradul de cuprindere în învăţă­mânt a populaţiei în vârstă de 7-10 ani şi 11-14 ani – arată documentul citat – a înregistrat o evoluţie descendentă, ast­fel încât în anul şcolar 2013/2014 nu era cuprinsă într-o formă de învă­ţământ 7,2% din populaţia de 7-10 ani şi 8,5% din populaţia de 11-14 ani. În anul 2014, 18% din populaţia în vârstă de 18-24 ani avea studii cel mult gim­na­ziale şi nu mai urma nicio formă de pregătire.

Citește mai mult…