Misiune

Scopul nostru este să dezvoltăm un climat eficient în societate, în care sistemul social să fie caracterizat de echitate și promovarea intereselor cetățeanului la toate vârstele sale. Susținem copiii și vârstnicii deopotrivă.

Obiectivele noastre sunt organizate într-un conglomerat de domenii în care ne dorim să aducem o contribuție semnificativă:

Un sistem social echitabil și eficient face o societate sănătoasă.

  • Noi construim acolo unde sistemul social are carențe. Îmbunătățim prin proiectele noastre viața copiilor cu dizabilități, prevenim abandonul copiilor și oferim sprijin vârstnicilor.
  • Egalitatea și echitatea în societate sunt cele mai importante pentru a păși spre un viitor trainic și sănătos. Condamnăm și combatem toate formele de nedreptate socială care aduce prejudicii oricărui membru al societății.

Strategie socială pentru dezvoltare durabilă

  • Vrem ca proiectele noastre să-și lase amprenta asupra societății. Nu urmărim doar rezolvarea temporară a problemelor, ci dezvoltăm proiecte strategice pentru combaterea abandonului școlar, pentru orientarea vociațională a tinerilor adolescenți și dezvoltarea sistemului educațional. Impactul oricărei acțiuni trebuie gândit pe termen lung. De aceea tratăm cu mare grijă, interes și devotament tot ceea ce facem.

Sistem sanitar și educațional modern și eficient

  • Susținem dezvoltarea unui sistem educațional, social și sanitar eficiente, care să satisfacă pe deplin nevoile oamenilor. Din acest motiv am dezvoltat proiecte care să vină în sprijinul tuturor categoriilor sociale.