Institutul pentru Protecția Mamei și a Copilului

Institutul de Protecție a Mamei și a Copilului „Prof. Dr. Al Rusescu” (IMCP) a fost înființat cu peste o jumătate de secol în urmă cu misiunea de a oferi asistență medicală și specializată femeilor și copiilor. IMCP are, de asemenea, un rol în orientare metodologică, cercetare științifică și educație, în conformitate cu regulile și cerințele privind profilaxia și medicina curativă.

În prezent, IMCP poartă numele unuia dintre cei mai mari medici pediatri români, Prof.dr. Al. Rusescu și este structurat pe mai multe unități cu roluri și funcții complementare:

Maternitatea „Polizu”;
Spitalul pediatric (fostul spital „Emilia Irza”);
Unități externe: centru pentru diagnosticul cancerului genital și al sânului, centru pentru recuperarea copiilor cu dizabilități neuronale, psihologice și fizice, grupuri de cercetare și metodologii.

Personalul IMCP este format din aproximativ 750 de persoane, dintre care 150-160 sunt profesioniști cu înaltă calificare: cadre didactice universitare (profesori, lectori, asistenți universitari), medicii generaliști, mulți specialiști cu dublă specializare, biologi, biochimiști, logopezi, psihologi, fizioterapeuți etc.

Printre serviciile furnizate de zonele de intervenție țintă ale IMCP se enumeră:

–  Îngrijire medicală de zi și de noapte în spitale și unități ambulatorii;

–  Educație medicală superioară (obstetrică, ginecologie, neonatologie și pediatrie), formare și calificare postuniversitară, formare pentru personalul de licență.

–  Cercetarea științifică (în domeniul sănătății mamei și copilului), care este un obiectiv principal pentru IMCP;

–  Este structura tehnică și metodologică a Ministerului Sănătății în cele două domenii (sănătatea mamei și copilului);

–  Educație pentru sănătate (promovarea sănătății);

–  Coordonarea programelor naționale pentru sănătatea mamei și copilului;